Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2015 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
(bud. Ministerstwa Cyfryzacji)
tel. +48 22 245 59 19
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
02-591 Warszawa, ul. Batorego 5